КАКВА Е ФУНКЦИЯТА НА РОГОВИЦАТА? КОИ СА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, НАЛАГАЩИ ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ?

Роговицата е гладката, лъскава и прозрачна обвивка на окото, която пропуска, пречупва и отразява светлината. Тя е изключително сложна тъкан, точно поради факта, че е абсолютно прозрачна. Роговицата с основна важност за оптиката на окото. Тя заедно с лещата играе ролята на обектив, подсигуряващ фокусирането на светлината върху ретината.

Кератопластика се налага при тежки състояния, водещи до нарушение на прозрачността, оптичните свойства или други необратими увреди на роговицата. Водещи са възпалителните заболявания (вирусни, бактериални, гъбичкови кератити), роговичните дистрофии и дегенeрации (грануларна, макуларна, латисова, дистрофия на Фукс, кератоконус, кератоглобус, булозна кератопатия и др.), травматични увреди и т.н

трансплантация, присаждане на роговица, ДЕН, доц. Андреев, слепота

КАКВИ ВИДОВЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА РОГОВИЦА СЕ ИЗВЪРШВАТ В ОЧНА КЛИНИКА "ДЕН"?

  • Перфоративна или пенетрираща кератопластика – трансплантиране на роговица в пълна дебелина
  • Предна ламеларна кератопластика (DALK) – заместване само на увредените предни слоеве на роговицата (епител, Бауманова мембрана, строма) с донорски. Водещи показания: кератоконус, стромални дегенерации и дистрофии
  • Задна ламеларна кератопластика (DMEK, DSAEK) – заместване на увредените задни слоеве (Десцеметова мембрана, ендотел, задни отдели на стромата) с донорски. Водещи показания: дистрофия на Фукс, булозна кератопатия след операция за катаракта и др.

Оперативното лечение при кератопластика има за цел да замени увредената, потъмнялата или липсваща роговична тъкан с трансплантат от донор, като по този начин помогне за възстановяване на нормалната структура и физиологични свойства на засегнатото око. Роговицата е аваскуларна тъкан, т.е тя не е кръвоснабдена и поради това рядко предизвиква имунен отговор и отхвърляне, за разлика от трансплантациите на други органи.

Възстановителният период зависи от типа на проведеното оперативно лечение и варира от няколко седмици до повече от година. Колаборацията с лекуващия лекар и проследяването е от изключителна важност за зрителната рехабилитация. Макар и незадължително, за определен период се провежда локална или системна терапия за модулиране на имунния отговор чрез кортикостероиди и имуносупресанти.
Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28