д-р Моника Гаврилова

Лекар-специализант

2018 год.- до момента 
Следдипломна специализация по очни болести в СБАЛОБ „ДЕН“
2011- 2017 година
Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ -гр. Варна
2011 година
Завършва Първа езикова гимназия – гр.Варна
Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28