д-р Моника Гаврилова

Офталмолог

Член на Европейското Дружество по Катарактална и Рефрактивна Хирургия от 2019 г.

2022г. 
Придобива специалност по очни болести

2022г.
Стаж в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на ретината и невроофталмологичните болести в Moorfields Eye Hospital Лондон, Англия.

От 2018г.- 2022г.
Следдипломна специализация по очни болести в СБАЛОБ „ДЕН“

2011г.- 2017г.
Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

2011г.
Завършва Първа езикова гимназия – гр.Варна
Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28