fbpx

Кога детето трябва да бъде прегледано от очен специалист за първи път?

Първите скрининг прегледи се извършват от неонатолога или педиатъра. Те са рутинни и ориентиращи.

Лекарят обръща внимание на позицията на очите, състоянието на придатъците на очите (напр. клепачи, слъзни пътища и др.), зениците и тяхната реакция на светлина (нормален е червения рефлекс от очното дъно) и др.

Кога се налагат допълнителни изследвания?

  • aко зрителната острота е намалена
  • aко зеничният рефлекс не изглежда нормален
  • aко зрението на двете очи е различно
  • aко очите не са в успоредна позиция едно спрямо друго
  • aко подвижността е ограничена или нетипична
  • aко в семейството има история за очни проблеми в детска възраст или по-късно

Променен зеничен рефлекс може да насочи към патологични промени в структурата на окото. Например бял зеничен рефлекс може да е следствие на вродено перде (катаракта) или по-рядко на вътреочен тумор. Неясен рефлекс свързваме с аномалии в рефракцията (нужда от очила) и т.н.Всяко отклонение от нормата следва да бъде консултирано със специалист – детски офталмолог за точна диагноза и съответно лечение.

Първите тестове за силата на зрението би трябвало да се извършат около третата година от живота. Ползват се различни таблици за зрителна острота, за най-малките с картинки, а над 3 години с други знаци като букви, числа или “Е” обърнато в различни посоки.Такъв скрининг е от най-ефективните начини за ранно откриване на проблеми с детските очи.

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.