fbpx
КАК ХОРАТА ВЪЗПРИЕМАТ ЦВЕТОВЕТЕ?

КАК ХОРАТА ВЪЗПРИЕМАТ ЦВЕТОВЕТЕ?

  • 09 август 2017
  • д-р Владимир Петков

Цветовете ни помагат в запомнянето на обектите и влияят на емоциите ни. Но знаете ли, че самите предмети нямат цвят? Те отразяват светлинни лъчи с определена дължина на вълната, които се възприемат като цветове от човешкия мозък.

Спектърът от видимите за човешкото око лъчи се ограничава между ултравиолетовата и червената светлина. Учени смятат, че хората могат да различават до 10 милиона цвята.

Когато светлината достигне до повърхността на даден обект, например лимон, той поглъща част от светлината и отразява останалата. Отразената светлина навлиза в окото първо през роговицата. Роговицата пречупва светлината и я насочва към зеницата, която от своя страна контролира количеството светлина към лещата. Лещата фокусира светлината към ретината- слоят от нервни клетки в очното дъно.

Конусчетата са субстратът на цветното зрение

В ретината се намират два вида клетки, които възприемат и реагират на светлинни стимули- пръчиците и конусчетата. Тези клетки се наричат фоторецептори. Пръчиците са активни при сумрачни условия. Конусчетата се стимулират при по-светли условия. Повечето от нас имат около 6 милиона конусчета и около 110 милиона пръчици.

Конусчетата съдържат зрителни пигменти- цветочувствителни молекули. Хората обикновено притежават три типа фото-пигменти- червен, зелен и син. Всяко конусче е чувствително към различна дължина на видимата светлина.

През деня отразената от лимона светлина активира едновременно червени и зелени конусчета. Конусчетата изпращат сигнал по оптичния нерв до зрителния център в мозъка.  Мозъкът обработва информацията за броя на активираните конусчета и силата на техния сигнал. След обработка на нервния импулс ние виждаме в цветове- в този случай в жълто.

В тъмна среда отразенета от лимона светлина стимулира само пръчиците. Ако само пръчиците се активират, ние не виждаме цветове, а само нюанси на сивото.

Разтройства на цветоусещането

Проблемите с цветоусещането настъпват при нарушена функция на конусчетата. Най-често се срещат разтройства за червено и зелено, следвани от тези за синьо и жълто. Тези аномалии се срещат по-често при мъжете.

Интересен факт е, че учени смятат, че до 12% от жените притежават 4 типа конусчета в ретините си, а не 3. Тези жени имат възможност да възприемат до 100 пъти повече цветове от останалите хора.

Много видове птици, насекоми и риби също имат четири вида конусчета. Някои от тях възприемат дори ултравиолетовата светлина.

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.