Д-р Мариела Сотирова

Офтамолог

От 2014 до момента 

Работи в Очна клиника ,,Ден“

2001-2014

Зам. началник на очно отделение към МИ-МВР гр. София

1991-2014

Работи в очно отделение на МИ-МВР гр. София

1993г.

Специалност по очни болести

1985г.

Завършва Медицинска академия София

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28