fbpx

Д-р Константин Каридов

Анестезиолог

От 2007г. до момента
Анестезиолог в МЦ „Очна клиника ДЕН”- София

2002г.
Анестезиолог и в Медико-Стоматологичен Център МЕДСТОМ София

2002г.
Анестезиолог към УНГ и Очна клиника на НМТБ „Цар Борис III” София

1997г.
Специалност Анестезиология и реанимация

1995г.
Специализации по Детска анестезия и по Интензивно лечение в МБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

1991г.
Ординатор в ОАРИЛ на Транспортен Медицински Институт-София

1990г.
Завършва Медицинска академия – София

1981г.
Завършва 9-та Френска езикова гимназия-София

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.