fbpx

Доц. д-р Андрей Андреев

Офталмолог, Управител на МЦ „Очна клиника Ден”-София

Член на Американската Академия по Офталмология

Член на Европейското Дружество по Катарактална и Рефрактивна Хирургия и един от основателите на югоизточния клон на това дружество

Секретар на Специализирания Научен Съвет по Офталмология и Оториноларингология при ВАК

Член на Специализирания Научен Съвет към НМТБ „Цар Борис III”-София

Член на Изпитна Комисия за специалност по офталмология

Консултант към Медицински Институт при МВР

Заместник-председател на Съюза на Очните лекари в България

 

oт 1996г. до момента
Управител на Очна клиника ,,Ден” – София

1991г.
Старши научен сътрудник II ст.

1990-1991г.
Специализация в Институт по Очни болести към Университета в Мюнхен

oт 1990г. до момента
Началник на Очна клиника при Нац. Многопрофилна Транспортна Болница ,,Цар Борис III“

1989г.
Кандидат на Медицинските науки- Доктор по Медицина, Специалност Очни болести

1983-1990г.
Научен сътрудник III-I ст. в Очна Клиника на Транспортен Медицински Институт- София

1983-1990г.
Районен лекар- Районна болница Ботевград

1980г.
Завършва Висшия Медицински Институт- Плевен

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.