fbpx

В очна клиника Ден се извършват всички диагностични дейности и изследвания, съобразно водещите световни стандарти:

 

Компютърна диагностика на рефракцията

Измерва се пречупвателна сила на окото в диоптри и помага при предписването на оптична корекция;

Оптична кохерентна томография (ОСТ)

Диагностициране на най-фините изменения в очното дъно, с което позволява правилното и навременно лечение на много заболявания на ретината, макулата и зрителния нерв;

Ехография- А и В scan

Изследване на очното дъно при непрозрачни очни среди при плътна катаракта, помътнявания на роговицата, установяване отлепване на ретината, точните граници и височината на очни или орбитни тумори;

Компютърна периметрия – Humphrey периметър

Диагностиката и проследяването на редица заболявания като глаукома, заболявания на зрителния нерв и мозъка, тумори;

Цветна компютърна карта на роговицата

Роговичен топограф, Шаймпфлуг-камера – диагностика на заболяването кератоконус;

Флуоресцеинова ангиография

Цветна снимка на ретината с контрастно вещество – изследване на кръвната циркулация на ретината;

Безконтактно дигитално измерване на очно налягане

Тонометрия по Goldmann, Schiotz, пневматична

Измерване на интраокуларното налягане по методите на Goldmann, Schiotz или пневматично, в зависимост от възрастта на пациента и индивидуалните особености, за установяване на глаукома;

Пахиметрия

Измерване дебелината на роговицатан чрез ултразвукови вълни, част от комплексните изследвания за глаукома;

Цветна компютърна фотография на ретината

Установяване и документиране на патологии в окото;

Дигитална фотография на преден очен сегмент

Проследяване на заболяване и ефекта от извършеното лечение;

Изчисляване диоптрите на вътреочна леща

Точно изчисление на диоптрите на изкуствената вътреочна леща при катаракталната и рефрактивната хирургия;

Скиаскопия

Изследване на рефракцията на окото чрез осветяване на ретината и наблюдаване лъчите излизащи от окото;

Кератометрия

Измерване кривината на роговицата и пречупвателната й способност, важно е за определяне диоптъра на изкуствените вътреочни лещи при катаракталната хирургия, както и за поставянето на най-подходящите контактни лещи;

Оглед с Голдман

Изследване на ретината на окото – зрителен нерв, макула, съдова система, средна и крайна периферия; използва се за диагностика и лазерно лечение на почти всички съдови и дегенеративни заболявания на ретината – диабетна ретинопатия, съдови оклузии, разкъсване на ретината и др.;

Гониоскопия

Безболезнен тест, чрез който се проверява дали ъгълът между ириса и роговицата е отворен или затворен, показвайки дали е налице откритоъгълна или закритоъгълна глаукома;

Офталмоскопия

Изследват се очното дъно (състоянието на ретината и зрителния нерв) и стъкловидното тяло след предварително резширяване на зеницата;

Тест за слъзна секреция, проходимост на слъзни пътища

Наблюдение и документиране с дигитална камера при биомикроскопско изследване на окото

Изследване на цветно зрение, стереозрение

Изследване способността на окото да различава различните цветове;

Коордиметрия

Изследване на външни очни мускули – точен и бърз начин за изследване на диплопията (двойно виждане);

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.