fbpx

Какво е ГЛАУКОМА?

Глаукомата е прогресивно невродегенеративно заболяване. Характеризира се с типични увреждания на зрителния нерв и зрителното поле. Глаукомата е мултифакторно обусловено заболяване.

Като причини за развитие на заболяването се обсъждат повишеното вътреочно налягане, съдова дисфункция и невротоксична увреда. Глаукомата е опасно заболяване, защото обикновенно протича безсимптомно!

Препоръчително е извършването на задълбочено очно изследване, както следва:

  • 20 – 39г. – на 3 до 5 години
  • 40 – 64г. – на 2 до 4 години
  • над 65 г,- на 1 до 2 години

Какво трябва да направим, ако установим, че имаме глаукома? Посещавайте редовно вашия лекар, за да спрете прогресията на заболяването и да запазите зрението си!

КАКВО ПРИЧИНЯВА ПОВИШАВАНЕТО НА ОЧНОТО НАЛЯГАНЕ?

Окото непрекъснато продуцира бистра течност, циркулираща във вътрешността му (тя не е част от сълзите на външната повърхност на окото). Малко количество от тази течност се произвежда непрекъснато и равно на него количество се извежда навън през микроскопична дренажна система, поддържайки по този начин постоянно ниво на налягане вътре в окото. Областта, дренираща течността, може да е затворена или блокирана, така че твърде много течност остава в окото, което води до повишаване на налягането. Твърде високото налягане уврежда зрителния нерв и функцията му да изпраща зрителната информация до мозъка.

Всеки! Глаукомата се среща в хора от всички възрасти и раси, по-често във възрастовата група над 40 години.

Към рисковите групи с по-голяма вероятност да развият глаукома се включват:

- хора над 60-годишна възраст
- хора с кръвни роднини с глаукома
- тези с високо късогледство
- тези с диабет
- тези, претърпели травма на очите

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.